Narazil jsem na problém při odhlášování ze Sitecore CMS. Možná jste už také na něj narazili a tak jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o řešení tohoto problému. Pokud jste v modulu User Manager, Role Manager nebo Domain Manager (libovolný modul, který má v sobě grid a fulltextové filtrování), zadáte vyhledávací frázi (do pole Search) a poté se chcete odhlásit ze Sitecore, zobrazí se dotaz zda chcete uložit změny (Do you want to save the changes to the item?).

01

Nezávisle na tom, jak odpovíte (Yes/No/Cancel), zobrazí se chybová hláška a k odhlášení nedojde.

02

03

Řešení je velmi jednoduché. Vyhledejte aspx soubor daného modulu (např. pro User Manager to je Website\sitecore\shell\Applications\Security\UserManager\UserManager.aspx) a v něm atribut SearchBoxCssClass.

04

Změňte hodnotu atributu z „SearchBox“ na „SearchBox scIgnoreModified“. U elementů, které mají CSS třídu scIgnoreModified totiž Sitecore nesleduje, zda se jejich hodnota od posledního uložení nezměnila.