Čas od času je potřeba rozšířit standardní funkcionalitu Sitecore nějakou uživatelskou aplikací. Vyvstane pak otázka, jak aplikaci začlenit do Sitecore aby byla přístupná z launchpadu SC. Je to celkem jednoduché. Řekněme, že jste vytvořili aplikaci „Maintenence“ sloužící k údržbě systému (správa ASP.NET cache, správa Sitecore cache, informace o stavu serveru apod.).

01

Spustíme Sitecore Desktop a přepneme se do Core databáze.

02

Spustíme Content Editor a ve stromečku najdeme cestu /sitecore/client/Applications/Launchpad/PageSettings/Buttons. Zde buďto založíme novou skupinu (item založená na šabloně /sitecore/client/Applications/Launchpad/PageSettings/Templates/LaunchPad-Group), nebo použijeme již existující skupinu. Skupina, kterou použijeme má vliv na to, kde se ikona zobrazí. Ve vybrané skupině založíme item Maintenance (šablona /sitecore/client/Applications/Launchpad/PageSettings/Templates/LaunchPad-Button). Vyplníme Text, Icon a Link (případně zašktneme „Open New Tab“). V link je cesta na které běží naše aplikace (např. /maintenance/info).

03