Instalace Sitecore 9 je odlišná od instalace předchozích verzí a zároveň má odlišnou architekturu. V tomto článku popisuji instalaci Sitecore 9.0 rev. 171002 (Initial Release) pro lokální/vývojové prostředí. Celá instalace probíhá přes Powershell.

K instalaci budete potřebovat:

Instalace Sitecore Install Framework

 1. Otevřít Powershell jako admin
 2. Příkaz: Register-PSRepository -Name SitecoreGallery -SourceLocation https://sitecore.myget.org/F/sc-powershell/api/v2
 3. Příkaz: Install-Module SitecoreInstallFramework
 4. Kontrola příkazem: Get-Module SitecoreInstallFramework -ListAvailable

Nastavení DB (MSSQL 2017)

 1. Nainstalovat MSSQL 2017 + Management studio
 2. Otevřít MSSQL Management Studio 2017, přihlásit se jako ‚sa‘ a zadat query:
  sp_configure ‚contained database authentication‘, 1;
  GO
  RECONFIGURE;
  GO

Instalace SOLR

 1. Návod na instalaci zde: https://lucene.apache.org/solr/guide/6_6/installing-solr.html
 2. Nastavit SSL, návod zde: https://lucene.apache.org/solr/guide/6_6/enabling-ssl.html, vyžaduje instalaci JAVA JDK, OpenSSL (https://sourceforge.net/projects/openssl/), ideální je nainstalovat JAVA JDK, OpenSSL a použít PS skript zde: https://gist.github.com/kamsar/c3c8322c1ec40eac64c7dd546e5124de
 3. Ověřit adresu https://localhost:8983/solr zda je důvěryhodný certifikát
 4. Nastavit SOLR jako službu (lze pomocí nástroje NSSM viz https://sitecore.stackexchange.com/questions/1211/how-to-get-solr-to-run-as-a-service – WIN32)

Instalace Sitecore

 1. Stáhnout soubory z dev.sitecore.net (json soubory jsou ve WDP XP0 packages):
  sitecore-files
 2. Vytvořit soubor install.ps1 dle Installation Guide v sekci 5.2.1
  • Při chybě Update-SCWebDeployPackage – The SQL provider cannot run because of a missing dependency. Please make sure that Microsoft SQL Server Transact-SQL ScriptDom is installed nebo podobné, použít návod: https://kb.sitecore.net/articles/019579 a vložit cestu k dll do registrů.

Další kroky po instalaci

Další kroky po instalaci jsou popsány v Installation Guide v sekci 6.1.