Využíváte ve vašem projektu profilování obsahu za účelem behaviorálního profilování uživatelů a personalizace? Pojďme se podívat, jakým způsobem lze profily využít pro remarketing nejen v Sitecore, ale například i v Google vyhledávání a jak na jejich základě lépe cílit reklamu v Google Adwords pomocí remarketingových seznamů pro reklamy (RLSA).

Jako příklad mějme jednoduchý profil, který rozděluje uživatele podle zájmu o produktovou kategorii. Profil obsahuje 4 klíče: koupelny, kuchyně, obklady, dveře a vypočítává se z navštívení stránek z těchto 4 kategorií:

product-category-interest

Pattern karty, které mají jednotliví uživatelé přiřazeny, chceme odesílat do Google Analytics a vytvořit si z nich 4 publika (koupelny, kuchyně, obklady, dveře).

U každé návštěvy webu je nutné odesílat do Google Analytics unikátní ID návštěvníka (Sitecore contact ID, které lze do Google Analytics uložit jako User ID) a informaci o aktuálně přiřazené pattern kartě. Nejjednoduší je vypisovat tyto údaje do HTML a pomocí Google Tag Manageru je odesílat do Google Analytics po načtení stránky. Vypsaná data mohou vypadat např. takto:

<body visitor-gtm="visitor" visitor-gtm-data="{  
   'contact-id':'1F53415E-4DA0-42D9-9F2B-ACB921F697CB',
   'pattern-card':'koupelny'
}">

Pro tato data je nutné, připravit si v Google Analytics vlastní dimenze. V základním účtu GA je možné nastavit maximálně 20 indexů pro své vlastní dimenze, v účtech GA360 je k dispozici až 200 indexů. Ve většině případů ale nevyčerpáte ani těch základních 20 indexů.

U nastavení vlastních dimenzí je potřeba správně zvolit rozsah, na které údaje se vlastní dimenze použije. ID uživatele se nemění, pokud uživatel přistupuje k webu ze stejného prohlížeče a nesmazal si cookies. I v Google Analytics potřebujeme konzistentní záznam návštěv jednoho uživatele, proto nastavíme rozsah na úrovni uživatele:

Nastavení dimenze pro Sitecore ID

Protože potřebujeme, aby u uživatele byla v GA uložena vždy ta profilová karta, kterou má aktuálně uživatel přiřazenou, použijeme rozsah na úrovni návštěvy (viz. https://support.google.com/analytics/answer/2709828?hl=cs#scope). Nyní máme v Google Analytics potřebná data pro vytvoření remarketingových seznamů pro vyhledávání (RLSA) a stačí v GA vytvořit segmenty, ze kterých se bude automaticky tvořit publikum. K tomu právě využijeme vlastní dimenzi Product category interest.

Dalším krokem je vytvoření vlastního segmentu z dat vlastní dimenze. Pomocí podmínky vytvořte segment uživatelů, kteří mají v Sitecore přiřazený pattern card „koupelny“.

Screenshot 2017-09-11 16.48.10

Poslední krok je vytvoření publika z nově vzniklého custom segmentu. V GA ve správci služby vytvořte nové publikum (audience) z kterého se bude tvořit remarketingový seznam a importujte váš právě vytvořený segment.

Screenshot 2017-09-11 16.42.43

Jako cíl si nastavte účet Adwords, který musíte mít propojený s účtem Google Analytics, který vám sbírá data pro remarketingové seznamy.

Screenshot-2017-09-11-16.42.57

Nyní máte nastaveno vše potřebné, abyste mohli personalizovat komu zobrazíte jakou reklamu ve výsledcích vyhledávání Google na základě dat z behaviorálních profilů Sitecore.