Při práci se Sitecore Analytics je třeba dodržovat doporučení a pečlivě číst návody pro instalaci prostředí Sitecore na produkční servery. Vývojáři používají při programování pouze jednu instanci Sitecore. Produkční prostředí je ale většinou rozdělené minimálně na jeden Content Management (CM) server a minimálně jeden Content Delivery (CD) server. Pokud bychom jednotlivé servery správně nenakonfigurovali, mohlo by dojít ke zkreslení uložených dat u jednotlivých návštěvníků webu. Jedním z takových příkladů je špatné zařazení návštěvníka do Engagement plánu (EP).

Představme si situaci, kdy máme 1x CM a 1x CD server. Jak víme, Sitecore při identifikaci návštěvníka pracuje se Session a Cookie. Cookie slouží pro identifikaci návštěvníka na daném zařízení a Session pracuje s aktuální návštěvou. V předchozím článku jsme si ukázali, jak přiřadit návštěvníka do EP. Návštěvník otevře náš web – komunikuje s CD serverem. Ve výchozím stavu je CD server nakonfigurován tak, aby zpracovával EP, tudíž je po skončení session na CD serveru vyhodnocen průchod EP. To samé se ale děje i na CM serveru, jelikož jsme nedefinovali, který server má odpovědnost za průchod návštěvníka EP. To nám dělá nepořádek v datech, protože ani CM a ani CD server nemá aktuální data a oba si je vzájemně přepisují. Řešení je určit role jednotlivých serverů naší infrastruktury.

Nebudu zde popisovat, jak oddělit CM a CD server, jelikož se tento postup mění s každou verzí Sitecore. V zásadě je potřeba postupovat dle návodu přímo z webu Sitecore a vybrat správnou verzi, pro kterou děláte rozdělení. URL adresy jsou následující:

Na obou zmíněných stránkách najdete odkaz na Excel, ve kterém je uvedené, jaké konfigurační mají být na kterém serveru. Excel vypadá takto:

cmcd-excel

Jestliže se podíváme na řádek 81, kde je definice pro soubor Sitecore.EngagementAutomation.Processing.Aggregation.Services.config, může zjistit, jestli má být na serveru povolen nebo zakázán. V našem případě máme 1x CD a 1x CM server. Tento soubor tedy musí být na CD serveru zakázán, na CM serveru musí být povolen. Pro zjištění nastavení na CM serveru použijeme sloupec s názvem CM + Processing. Sitecore umožňuje rozdělit infrastrukturu na více serverů. Dle Excelu vidíme, že můžeme oddělit CM, CD, Processing a Reporting server. Ve většině případů CM server slouží i jako Processing a Reporting server. Jak nastavit Processing a Reporting server se můžete opět dočíst na webu Sitecore:

Pokud správně rozdělíme jednotlivé servery a jejich funkce, dostaneme do Sitecore Analytics správné výsledky.

Pokud používáme více CD serverů a před nimi je Load Ballancer, musím ještě správně nastavit práci se Session. Více o tom, jak nastavit Session pro různé typy Load Ballancerů se můžete dočíst zde.