Co je nového v Sitecore 9 Forms? Sitecore 9 Forms má zcela přepracované uživatelské rozhraní, editace formulářů probíhá ve SPEAKu (Sitecore Process Enablement & Accelerator Kit), více o SPEAKu se můžete dočíst zde. Velkou novinkou je vytváření vícekrokových formulářů, což byla věc, která ve WFFM dlouhou dobu chyběla a Sitecore ji konečně zapracovala. Zatím nezapracovanou změnou, která by měla přijít v průběhu roku 2018, jsou podmínky pro jednotlivá pole formuláře (uživatel vybere checkbox X, pole Y se skryje apod.).

Jak vypadá nový modul Sitecore Forms

Formulář se skládá ze stránek, stránka se dále může dělit na sekce. Výhodou je, že Sitecore přidal element Text, který je možné umístit kamkoli do formuláře. Tímto elementem lze vyřešit text, anotaci, nápovědu k jednotlivým polím a další. Sám redaktor si zvolí, jakého typu bude element Text typu (odstavec, nadpis, label, …). Seznam elementů se kromě textu neliší od předchozích verzí a editace je intuitivní stejně jako předešlé verze. Element Submit se nastavením od předchozích verzí liší tím, že lze nastavit, zda se má přejít na další nebo předchozí krok.

wffm9_1

Na obrázku výše je jednoduchý dvou krokový objednávkový formulář, který se skládá ze dvou kroků:

  • Order form 1/2
    • Personal Information
  • Order form 2/2
    • Delivery Information
    • Payment Information

Stejně jako v předchozích verzí je možné data, zadaná návštěvníkem, uložit do databáze, odeslat e-mailem nebo napsat vlastní akci, která data například propíše do CRM nebo jiného systému. Samozřejmě v nové verzi nechybí funkcionality týkající se analytics jako je registrace cílů, evidence dropnutých formulářů a další.