Při testování funkcionalit Sitecore a i při dalším vývoji jsem potřeboval, aby se změny v Sitecore hned projevily na frontendu a nemusel jsem se stále zdržovat publikací těchto změn. A právě pro tento účel slouží live mód.

Princip Live módu

Princip live módu je vlastně jednoduchý. Sitecore používá pro ukládání veškerého obsah databázi „master“. Pro obsah viditelný na webu používá Sitecore databázi „web“. Do databáze „web“ se publikací přenese obsah z databáze „master“. A nastavením live módu vlastně Sitecore řekneme, že obsah na webu budeme číst z databáze „master“ a ne z databáze „web“. Tím pádem není potřeba žádná publikace.

Nastavení Live módu

Live mód se primárně nastavuje pomocí konfiguračního souboru „LiveMode.config“. V adresáři App_Config/Include je uložen vzorový soubor „LiveMode.config.example“. Stačí ho přejmenovat na „LiveMode.config“ a upravit. Takto konfigurační soubor vypadá:

<configuration xmlns:patch="http://www.sitecore.net/xmlconfig/">
 <sitecore>
  <sites>
   <site name="website">
    <patch:attribute name="database">master</patch:attribute>
    <patch:attribute name="filterItems">true</patch:attribute>
    <patch:attribute name="enableWorkflow">true</patch:attribute>
   </site>
  </sites>
 </sitecore>
</configuration>

Popis možností:

 • database – tuto položku nastavím na „master“, aby Sitecore četla obsah z databáze „master“.
 • filterItems – nastavením této položky určím, zda Sitecore bude brát zřetel na nastavení publikace item. To znamená, že když ji nastavím na false, budou se mi na webu zobrazovat i stránky, které mají v publish restriction nastaveno, že se nemají publikovat.
 • enableWorkflow – podobná funkcionalita jako u položky „filterItems“, jen tímto nastavením určím, jak se Sitecore bude chovat vůči procesu workflow.

Použití Live módu

Osobně bych live mód použil jen pro vývojové prostředí jako preview stránek. Určitě to ušetří dost času. Na testovacím prostředí pro zákazníky a na produkčním prostředí bych Live mód nepoužil. Mohly by se tak na veřejnost dostat stránky, které ještě nejsou úplně hotové. Stránky, které mají nastavené omezení v publish restriction se díky Live módu zaindexujou pro vyhledávání a to také není úplně dobré.