Úvod

V minulém článku Začínáme se Sitecore PowerShell jsme si popsali, jak nainstalovat modul SPE a jaké jsou jeho možnosti. V tomto článku popíši, jak spouštět PowerShell příkazy bez nutnosti přihlašování se do Sitecore rozhraní. Taková možnost spouštění skriptů je výhodná především při vykonávání akcí přes naplánované úlohy nebo přes externí nástroje, které provádí deploy aplikace na servery. Výhodné je použití také při ručním spouštění skriptů přes konzoli.

Spouštění skriptů

PowerShell skripty lze ve Windows spouštět buď v programu PowerShell Console nebo ve Windows PowerShell ISE. Pro pohlodlnější práci při vývoji doporučuji používat Windows PowerShell ISE .

 Instalace modulu

Zdrojové knihovny naleznete na GitHub. Po stažení a rozbalení souboru si nakopírujte pokud možno nejnovější modul SPE Remoting do adresáře pro PowerShell moduly. Výchozí adresář pro PowerShell moduly Windows naleznete v adresáři c:\Users\{user name}\Documents\WindowsPowerShell\Modules\. Pokud si zvolíte vlastní adresář ve vlastním projektu, budete muset při instalaci modulu uvádět úplnou cestu k modulu.

Ověření funkčnosti

Správnou instalaci a funkčnost modulu ověříme následujícím kódem. Kód předpokládá umístění modulu ve výchozím adresáři Windows.

Import-Module SPE
Get-Command -Module SPE

Spuštěním předchozího kódu byste měli dostat výstup viz obrázek

powershell-win-console

Praktické použití

SPE modul obsahuje několik příkazů. Pro spuštění jakéhokoliv příkazu, na zvolené instanci Sitecore, aplikujte následující příklad.

Import-Module SPE

$session = New-ScriptSession -Username admin -Password b -ConnectionUri "http://{Sitecore domain}"
Invoke-RemoteScript -Session $session -ScriptBlock { Get-User -Id admin}

Výsledkem bude načtení informací o uživateli „admin“

powershell-win-console-get-user

Závěr

V momentě, kdy začnete externě spouštět Sitecore PowerShell prostřednictvím tohoto modulu, otevírají se Vám nové možnosti údržby a správy Sitecore. Způsoby využití jsou nekonečné například v kombinaci s použitím vzdáleného spouštění na libovolném serveru v infrastruktuře. Hodně štěstí ;-).