Pokud přemýšlíte o rozesílání mailů prostřednictvím Sitecore Email Experience Manageru služby Sitecore Email Cloud nebo Sparkpost, je dobré v rámci zachování souladu vašeho e-mailového řešení s regulací GDPR, nakonfigurovat nastavení serverů tak, aby se pro rozesílání e-mailů používaly pouze servery, které jsou umístěny na území EU.

Zamezíte tak tzv. předávání osobních údajů mimo EU region, které je řešeno článkem GDPR 49 a které s sebou nese nutnost informovat uživatele o předání do tzv. třetí země. Dále je nutné prokázat podle článku GDPR 46 tzv. vhodné záruky, že v třetí zemi existuje platná a účinná právní ochrana osobních údajů.

Elegantnější a snažší řešení je přepsat konfiguraci a mít klid 🙂

Více informací, jak překonfigurovat e-mailové služby najdete v Sitecore Knowledgebase: https://kb.sitecore.net/articles/947205